ทำความเข้าใจแบบง่าย ๆ พัฒนาการของวัยรุ่น

kidstarclub.net

ทำความเข้าใจแบบง่าย ๆ พัฒนาการของวัยรุ่น ปัญหาที่ทำให้หลายคนต้องปวดหัว 

เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงเกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย พฤติกรรม อารมณ์ พัฒนาการของวัยรุ่น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือสังคมควรทำความเข้าใจว่าช่วงวัยรุ่นว่าเกิดความเป็นแปลงอย่างไรเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ทำให้หลายคนต้องปวดหัว เช่น ปัญหาวัยรุ่นเอาแต่ใจ ชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและอื่น ๆ สำหรับใครที่อยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ่น รวมถึงอยากทราบถึงปัญหาที่ทำให้หลายคนต้องปวดหัวพร้อมกับวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้น ติดตามกันได้ในบทความนี้เพราะเราจะมาเล่าถึงประเด็นนี้กันอย่างเจาะลึก แล้วปัญหาของวัยรุ่นจะเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ๆ โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วงวัยดังกล่าว ไม่ควรพลาดติดตามบทความนี้เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การให้คำแนะนำวัยรุ่นในด้านการดูแลตัวเองในช่วงวัยนี้ การพูดคุยเพื่อให้คำแนะนำในด้านความคิด เป็นต้น

1 พัฒนาการของวัยรุ่น ด้านร่างกาย 

ช่วง วัยรุ่น ส่วนใหญ่เริ่มต้นที่อายุประมาณ 12 ปี และจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปจนอายุประมาณ 18-19 ปี จึงจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ โดยเพศหญิงจะมี พัฒนาการของวัยรุ่น เร็วกว่าเพศชายประมาณ 2 ปี ซึ่งช่วงวัยนี้จะมีการสร้างฮอร์โมนเพศและฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตมากกว่าช่วงอื่น จึงสังเกตได้ว่าร่างกายจะมีการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด และมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางเพศที่ชัดเจนมากขึ้น อย่างเช่นมีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ มีกลิ่นตัว มีสิว โดย พัฒนาการของวัยรุ่น ที่แตกต่างในเพศชายจะมีกล้ามเนื้อมากขึ้น เสียงแตกหนุ่ม นมขึ้นพาน มีหนวดเคราและเริ่มมีอาการฝันเปียก ส่วนการเปลี่ยนแปลงในเพศหญิง จะมีการสร้างไขมันมากกว่าเพศชาย เต้านมขนาดใหญ่ขึ้น สะโพกผาย และเริ่มมีประจำเดือน 

kidstarclub.net

2 พัฒนาการของวัยรุ่น ด้านความคิด

ความคิดของเด็กช่วง วัยรุ่น จะเริ่มมีความคิดแบบเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ลึกซึ้งมากขึ้น แต่บางครั้งยังขาดความรอบคอบ จึงต้องอาศัยการชี้แนะจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า โดย พัฒนาการของวัยรุ่น ที่เด่นชัดคือ การแสดงความเป็นตัวเองมากขึ้น แสดงออกในสิ่งที่ชอบแบบตรงไปตรงมา มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีพฤติกรรมต่อต้านการบังคับจากผู้ใหญ่ มีความคิดแบบอุดมคติ เพราะสามารถวิเคราะห์ได้แล้วว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี จึงมีการประท้วงเมื่อเห็นอะไรไม่ถูกต้อง อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย หงุดหงิดง่าย แต่บางทีก็เกิดอารมณ์เศร้าแบบไม่มีสาเหตุ สนใจภาพลักษณ์ของตนเองมากกว่าในช่วงวัยอื่น ทั้งรูปร่าง หน้าตา ความสามารถด้านต่าง ๆ ต้องการเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อน หากได้รับการยอมรับจะเกิดความภูมิใจและมีความมั่นใจมากขึ้น แต่ถ้าหากไม่ได้รับการยอมรับ และไม่มีหลักความคิดที่ดีพอมาช่วยปรับ ก็อาจทำให้เกิดความคิดแง่ลบ และส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตตามมาได้ 

3 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม

เนื่องจาก พัฒนาการของวัยรุ่น ช่วงนี้ ต้องการเป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อนจึงมักใช้เวลาร่วมกับเพื่อนมากกว่าอยู่ที่บ้าน มักทำตามเพื่อน ๆ ในกลุ่มเดียวกัน ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเมื่ออยู่กับครอบครัว มีความสนใจเพศตรงข้าม รู้จักปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ สนใจสังคมรอบด้าน มีการประนีประนอม มีความยืดหยุ่น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ซึ่งสภาพสังคมที่รายล้อมอยู่ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ พัฒนาการของวัยรุ่น ช่วงนี้กลายเป็นบุคลิกภาพที่ติดตัวต่อไปด้วย

 ปัญหาที่มักพบในช่วงวัยรุ่น

พัฒนาการของวัยรุ่น มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน จึงต้องมีการปรับตัว ซึ่งผู้ปกครองมีส่วนสำคัญที่จะช่วยสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับ วัยรุ่น โดยปัญหาที่พบบ่อย ประกอบด้วย 

  • ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว เนื่องจาก วัยรุ่น มักมีแนวความคิดของตัวเอง ซึ่งบางทีผู้ปกครองอาจจะไม่เข้าใจหรือตามไม่ทัน อาจส่งผลให้ทะเลาะกัน และสร้างความรู้สึกไม่ดีต่อกันตามมาได้ สามารถแก้ไขโดย เริ่มจากผู้ปกครองต้องทำความเข้าใจในความต้องการวัยรุ่น แล้วตอบสนองในแบบยืดหยุ่น ใช้คำพูดแบบโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกว่าเป็นการบังคับมากจนเกินไป พยายามประนีประนอมให้มากที่สุด 
  • ยาเสพติด  ความอยากรู้ อยากลอง เป็นอีกพฤติกรรมเด่นของช่วงวัยนี้ และเมื่อเห็นเพื่อนทำอะไรก็มักจะทำตามกัน เพราะกลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน หากทำตัวแตกต่างจากคนอื่น จึงส่งผลให้อาจมีปัญหาติดยาเสพติดตามมาได้ เกราะป้องกันที่ดีคือการเริ่มต้นจากครอบครัว โดยการแนะนำให้รู้ถึงโทษของยาเสพติด ซึ่งวัยรุ่นอาจจะได้เรียนมาจากที่โรงเรียนแล้ว แต่การเน้นย้ำจากคนที่บ้าน ด้วยความใส่ใจก็จะช่วยให้เด็กตระหนัก ถึงข้อควรระวังได้มากขึ้น
  • เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ในช่วงวัยรุ่นจะมีอารมณ์ทางเพศมากขึ้น ถ้าขาดการควบคุมอารมณ์ที่ดีพอ ก็อาจเกิดปัญหามากมาย ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การท้องในวัยเรียน การทำแท้ง และปัญหาครอบครัวอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเป็นปํญหาสังคมตามมาอีกด้วย 

kidstarclub.net

  • บุคลิกภาพผิดปกติ สังคมที่รายล้อมอยู่มีส่วนสำคัญในการสร้างนิสัย ที่จะกลายเป็นบุคลิกภาพของ วัยรุ่น ดังนั้นหากมีการเรียนรู้การจัดการความคิด อารมณ์ และการแสดงออกที่ดีพอ ก็จะส่งผลให้มีบุคลิกภาพที่ดีตามมาด้วย แต่ถ้าได้รับการปลูกฝังแบบผิด ๆ ก็จะทำให้เกิดบุคลิกภาพที่เป็นปัญหา ไม่สนใจคนอื่น ๆ ต่อต้านสังคม ซึ่งถ้าเกิดปัญหามาก ๆ จะเรียกว่ามีอาการบุคลิกภาพผิดปกติได้ 

 แนวทางป้องกันปัญหาในช่วงวัยรุ่น 

ครอบครัวมีส่วนสำคัญที่จะสร้างพฤติกรรมที่ดีของวัยรุ่น โดยต้องให้ความรัก ดูแล เอาใจใส่ต่อลูก แต่ก็ไม่ควรตามใจมากเกินไป ฝึกให้มองโลกตามความเป็นจริง ยอมรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ไม่กดดัน ไม่คาดหวังในตัวลูกมากเกินไป สร้างสังคมที่ดีตั้งแต่ในบ้าน และพยายามมองหาสังคมภายนอกที่มีคุณภาพ ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต รู้จักปรับตัว มีความยืดหยุ่น และมีแนวความคิดที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจได้ เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากขึ้น 

ปัญหาวัยรุ่น ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพียงแค่เข้าใจ พัฒนาการของวัยรุ่น ก็จะช่วยให้รับมือปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย 

เมื่อเข้าสู่ช่วง วัยรุ่น จะมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน หลายบ้านจึงมีปัญหากับการรับมือของลูกในช่วงนี้ วันนี้เราจึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ พัฒนาการของวัยรุ่น ในด้านต่าง ๆ และการป้องกันปัญหาที่มักจะเกิดในช่วงวัยนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจและรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น