การเตรียมตัวเป็น พ่อเลี้ยงเดี่ยว ในด้านการเลี้ยงลูกควรทำอย่างไรบ้าง

kidstarclub.net

การเตรียมตัวเป็น พ่อเลี้ยงเดี่ยว ในด้านการเลี้ยงลูกควรทำอย่างไรบ้าง

พ่อเลี้ยงเดี่ยว คือสถานะของคุณพ่อที่ต้องรับภาระดูแลลูกและครอบครัวเพียงลำพัง ด้วยสาเหตุการเลิกรา หย่าร้างกับภรรยาหรือภรรยาเสียชีวิตลง การทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ของลูกในเวลาเดียวกันซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนัก เพราะส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อมักไม่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับลูกเหมือนกับแม่ ดังนั้นเมื่อต้องรับบทบาทแทนแม่ด้วยจึงต้องอาศัยการปรับตัวครั้งใหญ่ทีเดียว แต่สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับคุณพ่อเลยหากว่าสามารถปรับทัศนคติและแนวคิดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมความพยายามและทุ่มเทเต็มที่เพื่อลูก ก็จะทำให้สามารถปรับตัวได้ไม่ยากเพราะมี พ่อเลี้ยง ลูก คน เดียว เป็นจำนวนมากที่สามารถดูแลลูกจนเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งทำให้คนเป็นพ่อหายเหนื่อยและเกิดความภาคภูมิใจเป็นที่สุด หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังทำหน้าที่เป็น พ่อเลี้ยงเดี่ยว และอาจรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้กับภาระหน้าที่รอบตัว ลองต้องใช้แนวทางต่อไปนี้ช่วยในการปรับตัวให้มีความสุขมากขึ้นกับการทำหน้าที่เป็น “คุณพ่อสายสตรอง” 

kidstarclub.net

การเป็น พ่อเลี้ยงเดี่ยว ต้องทำอย่างไร 

  1. พยายามเปิดใจคุยกับลูกทุกเรื่อง การไม่ปิดบังหรือโกหกลูกเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ที่คุณ พ่อเลี้ยงเดี่ยว ควรทำทันทีหลังจากต้องรับบทบาทเป็นทั้งพ่อและแม่ของลูกในเวลาเดียวกัน เพราะความเข้าใจและเห็นใจต่อกันจะเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เป็นเรื่องที่สามารถก้าวข้ามไปอย่างง่ายดายขึ้น ที่สำคัญการพูดความจริงหรือเปิดใจคุยกับลูกเกี่ยวกับ “แม่” หรืออดีตภรรยานั้น ไม่ควรตำหนิหรือใช้คำพูดที่ไม่ดี ทั้งต้องพยายามย้ำว่าสถานภาพของครอบครัวที่เปลี่ยนไปไม่ได้เป็นความผิดของลูก 
  2. สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูก เมื่อมีความใกล้ชิดและเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกก็จะมีแนวโน้มที่แน่นแฟ้นมากขึ้น ซึ่งคุณ พ่อเลี้ยงเดี่ยว ควรหาเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ กับลูกให้มากขึ้น อาทิ เล่นเกมหรือกีฬาที่ชอบด้วยกัน รวมถึงช่วยกันทำอาหารรับประทาน ก็จะยิ่งทำให้เกิดความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันมากขึ้น แต่สำหรับคุณพ่อที่ไม่ได้ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ต้น ก็อาจพบกับปัญหาการตีตัวออกห่างของลูกได้ในระยะแรกซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แต่ คุณ พ่อเลี้ยง ลูก คน เดียว ก็ไม่ควรท้อถอยต่อปฏิกริยาดังกล่าว อาจให้เวลาลูกในการปรับตัวแต่ต้องไม่ลืมย้ำให้ลูกรู้ว่าพร้อมจะอยู่เคียงข้างลูกเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
  3. เปลี่ยนตัวเองให้เป็น “นักฟัง” มากกว่านักพูด เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณ พ่อเลี้ยงเดี่ยว ที่จะต้องรับมือและช่วยลูกแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเต็มที่ แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังปัญหาของลูกให้ครบถ้วนทุกมิติก่อน และต้องรับฟังด้วยความสงบและลดอคติ เมื่อคุณพ่อสามารถช่วยลูกหาทางออกให้กับปัญหาได้แล้ว ความไว้วางใจก็จะตามมา นั่นหมายถึงการที่ลูกจะให้คุณพ่อเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของลูกต่อไปด้วย 
  4. เปิดให้ลูกมีพื้นที่ส่วนตัว ถือเป็นเรื่องจำเป็นมาก โดยเฉพาะเมื่อลูกกำลังเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น บางครั้งการที่คุณ พ่อเลี้ยงเดี่ยว พยายามจะดูและปกป้องลูกมากเกินไป ก็อาจเป็นตัวแปรที่ทำให้ลูกพยายามตีตัวออกห่างมากขึ้น ดังนั้นจึงควรปล่อยให้ลูกมีความเป็นส่วนตัว ได้มีโอกาสคิดและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เลือกหรือตัดสินใจนั้นส่งผลดีและเสียต่อตัวเองอย่างไร ซึ่งจะทำให้ลูกได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเองเช่นกัน 

การแบ่งเวลาและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ คือหัวใจของความสำเร็จสำหรับ พ่อเลี้ยงเดี่ยว 

kidstarclub.net

การรับภาระทุกเรื่องในครอบครัวไว้เพียงลำพังอาจทำให้ พ่อเลี้ยง ลูก คน เดียว ต้องสาละวนกับการทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว แต่การทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันอาจต้องปรับแผนในเรื่องเวลาใหม่ เพราะคุณพ่อจะต้องให้ความสำคัญกับแบ่งเวลามาให้กับลูกด้วย ซึ่งการใช้เวลาอยู่กับลูกนั้นควรให้เป็นเวลาที่มีคุณภาพ คือควรจะมีความสุขร่วมกัน ทั้งนี้ในกรณีที่คุณ พ่อเลี้ยงเดี่ยว มีภารกิจสำคัญจริง ๆ จนไม่สามารถทำทุกเรื่องได้ครบถ้วนในเวลาเดียวกัน ก็ไม่ควรอายที่จะขอความช่วยเหลืออดีตภรรยาหรือญาติสนิทให้เข้ามาช่วยดูแลจัดการบางเรื่องแทนเป็นครั้งคราว ซึ่งจะช่วยลดความเครียดหรือกดดันลงได้บ้าง นอกจากเรื่องการแบ่งเวลาแล้ว การเตรียมแผนการเงินให้ลงตัวสำหรับการใช้จ่ายต่าง ๆ และการสร้างอนาคตที่มั่นคง ก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูก ในกรณีที่สามารถตกลงเรื่องค่าเลี้ยงดูกับอดีตภรรยาได้ ก็อาจทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวลดลงระดับหนึ่ง แต่กระนั้นก็ไม่ควรประมาทและเตรียมการเก็บเงินส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายของลูกไว้ต่างหากไม่ปะปนกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ บางคนอาจใช้วิธีการแยกบัญชีเงินเก็บสำหรับค่าใช้จ่าย, ค่าเล่าเรียน, ค่ากิจกรรมพิเศษของลูกไว้เลย ก็เป็นแนวทางที่ดี คุณ พ่อเลี้ยงเดี่ยว บางคนเลือกที่จะรับงานพิเศษทำที่บ้านในวันหยุด เพื่อให้มีเวลาดูแลลูกด้วย ก็เป็นอีกวิธีในการจัดการด้านการเงินและเวลาให้ลงตัว 

คำแนะนำสำหรับการจะเป็น “พ่อเลี้ยงเดี่ยว” ต้องทำอย่างไรบ้าง ในสังคมยุคปัจจุบัน การเป็น พ่อเลี้ยงเดี่ยว ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกหรือเรื่องที่น่าอาย เพราะเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทำให้ผู้คนเลือกที่จะยุติชีวิตคู่ มากกว่าจะทนฝืนอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ทำให้มีครอบครัวจำนวนมากที่มีแม่หรือ พ่อเลี้ยง ลูก คน เดียว นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการที่ต้องรับสถานะเลี้ยงเดี่ยว จากการเสียชีวิตของคู่สมรสด้วย แต่การเป็น พ่อเลี้ยงเดี่ยว นั้น ต้องอาศัยการปรับตัวที่มากกว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว เพราะโดยธรรมชาติที่แม่จะอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากกว่าพ่อ แต่กระนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปหากได้อ่านคำแนะนำในบทความนี้

 

อ้างอิง

  • https://aboutmom.co/features/being-a-single-mom-or-a-single-dad/12169/
  • https://www.sanook.com/men/39433/