รีวิว 10 ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ ที่แพงที่สุดในไทย

kidstarclub.net

รีวิว 10 ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ ที่แพงที่สุดในไทย

ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ เป็นตัวแปรสำคัญมากอีกประการหนึ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ นักธุรกิจใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อการวางรากฐานด้านการศึกษา ภาษา เทคโนโลยีและสังคม ให้กับบุตรหลาน เพราะ โรงเรียนนานาชาติ จัดเป็นโรงเรียนที่มีค่าเทอมสูงที่สุด แต่เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านมาตรฐานการจัดการหลักสูตร สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกสถานศึกษา สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาที่ผสมผสานเทคโนโลยีอันทันสมัยและได้มาตรฐานเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้แก่นักเรียนอย่างรอบด้าน นอกเหนือจากการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ที่สำคัญการเรียนการสอนยังมีจุดเด่นและข้อได้เปรียบกว่าโรงเรียนทั่วไปคือ “ด้านภาษาอังกฤษ” เนื่องจากโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่นิยมจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ2 ภาษาหรือ ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเจ้าของภาษาเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไว้คอยบริการอย่างพร้อมสรรพ จึงเข้าหลักการที่ว่า การศึกษาคือการลงทุนเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่อนาคต ดังนั้นด้วยเหตุและผลที่กล่าวมาแล้วนี้ ถึงแม้ว่าค่าเทอมจะแพงขนาดไหน ถ้าคุณพ่อ คุณแม่ ที่มีกำลังทรัพย์และพร้อมสู้ไหว เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก เรามีจึงรีวิว 10 ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ ที่ค่าเทอมแพงที่สุด ซึ่งข้อมูลอัปเดตภายในปี 2020 จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง และมีราคาแพงมากน้อยแค่ไหน อย่างไร สถานที่ตั้งอยู่โซนไหน ขอเชิญมาติดตามไปพร้อมกัน

kidstarclub.net

ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ อันดับ 1-5 ที่แพงที่สุดในไทย มีดังนี้

อันดับที่ 1 โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ

โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (International School Bangkok : ISB) เป็นโรงเรียนนานาชาติชั้นนำของประเทศไทยและระดับเอเชีย ก่อตั้งครั้งแรกในปี 1951 โดยใช้บริเวณชั้นล่างของ สถานทูตอเมริกา เป็นอาคารเรียนเพื่อทำการเรียนการสอนให้แก่บุตรหลานของบรรดานักการฑูตในสมัยนั้น ปัจจุบันมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษา ด้วยหลักสูตร International Baccalaureate (IB) แบบ child-centered เน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน ซึ่งจัดเป็น โรงเรียนนานาชาติ ที่มีค่าเทอมแพงที่สุดในประเทศไทย และเป็นสถานศึกษาอันดับต้น ๆ ที่ นักธุรกิจ ดารา นักการเมืองฯลฯ นิยมส่งบุตรหลายเข้าเรียน เพราะนอกจากคุณภาพและมาตรฐานระดับพรีเมี่ยมทางด้านวิชาการแล้ว ยังมีกิจกรรมนันทนาการที่ยกระดับความรู้ความสามารถให้กับนักเรียนได้ค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้น อาทิเช่น กิจกรรมการฝึกซ้อมและแข่งขัน ยิงธนู ฟุตบอล เรือใบ การเล่นดนตรี ขี่จักรยาน และการทำอาหาร เป็นต้น โดยเปิดให้เด็กมีอิสระทางความคิดและเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับค่าเทอมและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาอื่น ๆ อย่างพร้อมสรรพ โดยแบ่งตามระดับการศึกษาได้ดังนี้

 • ระดับการศึกษาชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงชั้นอนุบาลประมาณ 276,000 บาทต่อภาคการศึกษาจนถึง 552,000 บาทต่อปี
 • ระดับElementary (Grades K-5) ค่าเทอมอยู่ที่ 425,000 บาทต่อภาคการศึกษาโดยประมาณ 850,000 บาทต่อปี
 • ระดับ Middle (Grades 6-8) 477,000 บาทต่อภาคการศึกษา / 954,000 บาทต่อปี
 • High (Grades 9-12) 501,500 บาทต่อภาคการศึกษา / 1,003,000 บาทต่อปี
 • โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ อยู่ที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.isb.ac.th หรือ โทร. 0 2 026 6339

อันดับที่ 2 โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์

โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ (Harrow International School : HIS) ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครเป็น โรงเรียนนานาชาติ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในลำดับแนวหน้าของโลก ด้านการเรียนการสอน โดดเด่นในด้านการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประกอบหลักสูตรที่เป็นแบบแผนเดียวกันกับหลักสูตรต้นแบบที่ประเทศอังกฤษ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเป็นมืออาชีพ ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  • ค่าเทอม ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Pre Nursery) ประมาณ 439,000 ถึง499,000 บาทต่อปี
  • ค่าเทอม ระดับอนุบาล (Nursery) ประมาณ 529,000 0 จนถึง 609,000 บาทต่อปี
  • ค่า Reception 624,500 บาทต่อปี
  • ค่าเทอมระดับ Year 1 ถึง Year 5 729,900 บาทต่อปี
  • ค่าเทอมระดับ Year 6 – Year 8 813,500 บาทต่อปี
 • ค่าเทอมระดับ Year 9 – Year 11 905,500 บาทต่อปี
 • ค่าเทอมระดับ Year 12 – Year 13 949,800 บาทต่อปี
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : harrowschool.ac.th โทรศัพท์ 02 503 7222

อันดับที่ 3 โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ

โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ (Wellington College International Bangkok) ตั้งอยู่ในซอยกรุงเทพกรีฑา 7 เขตสะพานสูง เป็น โรงเรียนนานาชาติ ที่มีมาตรฐานได้รับรางวัลโรงเรียนประจำที่ดีที่สุดในปี 2561 โดยการจัดอันดับคุณภาพโรงเรียนเอกชนอิสระของ Times Education Supplement (TES) เป็นที่กล่าวขวัญถึงในระดับโลก และติดอันดับท็อป 5 ของโรงเรียนที่ดีที่สุดจากประเทศอังกฤษ ด้วยความเข้มข้นของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยึดตามแบบฉบับของเวลลิงตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 (Year 7) ตั้งแต่อายุ 2-11 ขวบ และจะขยายไปถึงอายุ 18 ปี ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Year 13) ในปี พ.ศ. 2564 สำหรับค่าเทอมแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

 • ค่าเทอมระดับ Pre Nursery 498,750 บาทต่อปี 
 • ค่าเทอมระดับ Nursery 535,600 บาทต่อปี
 • ค่า Reception 645,000 บาทต่อปี
 • ค่าเทอมระดับ Year 1 ถึง Year 4 จำนวน 741,600 บาทต่อปี
 • ค่าเทอมระดับ Year 5 ถึง Year 8 จำนวน 772,000 บาทต่อปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : facebook.com/WellingtonCollegeBangkok โทรศัพท์ 02 087 8888

อันดับที่ 4 โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี 

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (Ruamrudee International School : RIS) เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงและมีเกียรติประวัติอันยาวนานกว่า 63 ปี แต่เดิมก่อตั้งโรงเรียนขึ้นในซอยร่วมฤดี เป็นถนนสายเล็ก ๆ ที่เชื่อมต่อระหว่างถนนเพลินจิตกับถนนวิทยุ แต่ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีได้ย้ายไปอยู่ในย่านมีนบุรี และเปิดแคมปัสใหม่ เมื่อปี 2019 ในย่านราชพฤกษ์ โดยหลักสูตรอเมริกันตาม Curriculum ของ American Education Reaches Out (AERO) นอกจากความเข้มข้นทางด้านการศึกษาแล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นเลิศในด้านการกีฬา และศิลปะ บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม และขนบประเพณีอันดีงามของไทย เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี สาขาราชพฤกษ์ ทำการสอนนักเรียนทั้งระบบไป-กลับปกติ และอยู่ประจำ โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบระบบอเมริกัน และ IB (International Bacalaureate) ได้รับการรับรองจาก ONESQA, WASC 

สำหรับอัตรา ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ ร่วมฤดี มีดังนี้ 

 • ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (PreK2,3,4) 401,530 – 494,330 บาทต่อปี
 • ระดับชั้นอนุบาล (Kindergarten) 494,330 บาทต่อปี
 • ระดับ Grade 1 660,330 บาทต่อปี
 • ระดับ Grade 2 Grade 5 630,000 บาทต่อปี
 • ระดับ Grade 6 Grade 8 665,000 บาทต่อปี
 • ระดับ Grade 9 Grade 11 734,000 บาทต่อปี
 • ระดับ Grade 12 ขี้นไป ค่าเทอมอยู่ที่ 370,500 บาทต่อภาคการศึกษา จนถึง 737,500 บาทต่อปี

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีความประสงค์จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : rism.ac.th หรือโทรศัพท์ 02 971 8900

kidstarclub.net

อันดับที่ 5 โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ (Shrewsbury International School, Bangkok) 

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีสองวิทยาเขต ได้แก่ ริเวอร์ไซด์ ในเขตเจริญกรุง และซิตี้แคมปัส ตั้งอยู่ในเขตพระราม 9 เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ซิตี้แคมปัส City Campus นักเรียนทุกคนจะต้องย้ายไปเรียนรวมกันที่ ริเวอร์ไซด์ เมื่ออายุประมาณ 11 ปี ซึ่งที่ริเวอร์ไซด์ จะเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ปี ไปจนถึงอายุ 18 ปี (ระดับชั้น EY1 จนถึง Y13) สำหรับโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีใช้หลักสูตรการสอนแบบ National Curriculum for England โดยครูผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษโดยตรง 

สำหรับ ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอรี่ แบ่งออกเป็น

 • ระดับเตรียมอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เริ่มต้น 516,300 ถึง 700,200 บาทต่อปี
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เริ่มต้นที่ 615,600 ถึง 927,300 บาทต่อปี
 • โดยมีค่าแรกเข้าสำหรับนักเรียนใหม่จำนวน 175,000 บาท

ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.shrewsbury.ac.th หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02 675 1888 โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ริเวอร์ไซด์

ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ อันดับ 6-10 ที่แพงที่สุดในประเทศไทย

หลังจากได้ดูรายละเอียด 5 อันดับกันไปแล้ว คงจะพอเห็นภาพและวงเงินของค่าเทอม ซึ่งก็จะมีความใกล้เคียงระดับเดียวกัน แต่ก็มีที่แพงกว่า ซึ่งต้องพิจารณารายละเอียดว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใดบ้างที่ต่างกัน ต่อไปมาดูอีก 5 อันดับกัน

อันดับที่ 6 โรงเรียนนานาชาติรีเจนท์ กรุงเทพฯ 

โรงเรียนนานาชาติ รีเจนท์ (The Regent’s International School) ตั้งอยู่ในเขตวังทองหลาง ใกล้สี่แยกเหม่งจ๋าย กรุงเทพมหานคร หลักสูตรการเรียนการสอนถอดแบบมาจากประเทศอังกฤษ โดยเน้นหลักการตามหลักสากลนิยม (Internationalism), ประชาธิปไตย (Democracy), สิ่งแวดล้อมนิยม (Environmentalism), การผจญภัย (Adventure), ความเป็นผู้นำ (Leadership) และการให้บริการ (Service) ภายใต้ Keywords 2 ประการ ได้แก่ Good Head การเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาด และมี Good Heart คือจิตใจดีงาม รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และมีความสามารถรอบด้าน โดยจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อัตรา ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ ตั้งแต่ระดับ Pre Nursery จนถึงYear 13 มีรายละเอียดดังนี้

 • ค่าเทอมระดับ Pre Nursery 335,400 บาทต่อปี
 • ค่าเทอมระดับ Nursery & Reception 371,400 บาทต่อปี
 • ค่าเทอม Year 1 ถึง Year 2 468,000 บาทต่อปี
 • ค่าเทอม Year 3 ถึง Year 6 495,900 บาทต่อปี
 • ค่าเทอม Year 7 ถึงYear 9 625,800 บาทต่อปี
 • ค่าเทอม Year 10 จนถึง Year 13 634,800 บาทต่อปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : regents.ac.th โทรศัพท์ 02 957 5777

kidstarclub.net

อันดับที่ 7 โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ (Brighton College International School Bangkok)

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในซอยกรุงเทพกรีฑา 15 เขตบางกะปิ เป็นโรงเรียนสัญชาติอังกฤษ ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 167 ปี โดดเด่นด้วยพื้นที่แวดล้อมสีเขียวที่มีการออกแบบอย่างทันสมัย มุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ได้พัฒนาความรู้ความเชื่อมั่นและศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้และการศึกษาค้นคว้าอย่างมีอิสระทางความคิด เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีทั้ง IGCSE และ A Level ตั้งแต่อายุ 2-18 ปี โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยโรงละครขนาด 650 ที่นั่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่และนวัตกรรมดั้งเดิม สำหรับ ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ เริ่มตั้งแต่

 • ค่าเทอมในระดับ Pre Nursery 515,000 บาทต่อปี
 • ค่าเทอมระดับ Nursery 572,000 บาทต่อปี
 • ค่า Reception 594,880 บาทต่อปี
 • ค่าเทอมระดับ Year 1 – Year 7 707,200 – 759,200 บาทต่อปี
 • ค่าเทอมระดับ Year 8 – Year 13 780,000 – 849,576 บาทต่อปี

ผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : brightoncollege.ac.th หรือ โทรศัพท์ 02 136 7898

อันดับ 8 โรงเรียนนานาชาติ Verso International School (American)

สำหรับโรงเรียน Verso International School ตั้งอยู่ในย่านบางนา-ตราด เพิ่งเปิดเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อต้นปี 2563 เป็นโรงเรียนในระบบอเมริกัน หลักสูตรพื้ฐานยึดตามมาตรฐานของ รัฐ New York แบบ Student-Centered โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัย (Research-Based) มีขนาดจัดเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ด้วยพื้นที่ 168 ไร่ พร้อมทั้งระบบอาคารเรียนที่ออกแบบโดยบริษัทดีไซน์ระดับโลก เพื่อให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมการเรียนและการเล่นกีฬาได้อย่างครบถ้วน โดยมีสระว่ายน้ำในร่ม, สนามฟุตบอล และสนามเทนนิส ที่ได้มาตรฐานโอลิมปิก โดย ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ Verso เฉลี่ยอยู่ที่ 320,000 – 960,000 บาทต่อปี 

อันดับ 9 โรงเรียน NIST International School (IB)

ตั้งอยู่ที่บริเวณ คลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา ย่านสุขุมวิทเป็นโรงเรียนนานาชาติ ที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งแรกในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยเป้าหมายในการสร้างสังคมให้ยั่งยืนด้วยการสร้างทักษะการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์ มุ่งสู่การเป็นผู้นำที่ดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต และสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

 • อัตรา ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ NIST เฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณ 515,600 – 937,900 บาทต่อปี
 • ไม่มีค่าจองสิทธิ์การเรียน แต่มีค่าแรกเข้าจำนวน 265,000 บาท
 • พร้อมทั้งค่าประกันความเสียหาย จำนวน 575,000 บาท
 • ส่วนค่าเทอมในระดับชั้นมัธยมศึกษาอยู่ที่ 851,800 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ โทร 0-2017-5888 หรือเว็บไซต์ : www.nist.ac.th

อันดับที่ 10 โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา (Bangkok Patana School : BPS) 

โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา ตั้งอยู่ในซอยลาซาล เขตบางนา เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับไฮสกูล หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ถึง 18 ปี) ด้วยหลักสูตร British international (หลักสูตรอังกฤษ) และวิธีการศึกษาแบบ British-based approach เพื่อปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ ทั้งในด้านของการทำงานและการเล่น ผ่านหลักสูตรการศึกษาโดยคณะครูผู้เชี่ยวชาญในทุก ๆ ด้าน เช่น ศิลปะ,ดนตรี, ICT, ภาษา และวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้เรท ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ บางกอกพัฒนา อยู่ที่ระหว่าง 432,000 ถึง 841,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ค่าเทอมระดับเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ระหว่าง 432, 200 ถึง 641,700 บาทต่อปี
 • ค่าเทอมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ระหว่าง 659,800 ถึง 841,000 บาทต่อปี
 • ค่าแรกเข้าสำหรับนักเรียนใหม่จำนวน 250,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : www.patana.ac.th หรือ โทรศัพท์ +66 (0) 2785 2200

รวมข้อมูลรีวิว ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ 10 อันดับที่แพงที่สุดในไทย พร้อมข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมข้อมูลที่ตั้ง เบอร์โทรติดต่อ และเว็บไซต์ของโรงเรียนนานาชาติทั้ง 10 แห่ง โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เป็นค่านิยมที่พ่อแม่สมัยใหม่ใส่ใจในการวางรากฐานชีวิตให้กับลูก เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในอนาคต ทั้งในด้านการศึกษา, เศรษฐกิจ, สังคม, ศิลปะ และการเมืองการปกครอง ตลอดจนในมิติทางการสื่อสารเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งในภาพรวมเป็นเรื่องที่น่ายินดีและภาคภูมิใจที่บุตรหลานได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีจิตใจที่ดีงาม เปี่ยมไปด้วยความมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม ทั้งยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจุบันได้