เตรียมตัวเป็นคุณแม่

ท้องแต่ไม่ชอบดื่มนม กินนมไม่ได้ ควรโด๊ปอะไรแทนดี?

ตอนตั้งครรภ์สกนธ์มาตุเรศจำเป็นจะต้องมีสิทธิ์สารอาหารต่าง ๆ ส่งเสริม รวมถึงแคลเซียมในที่ผลรวมหลักแหล่งกกว่าสามัญพหุคูณ การถองแม่นม

Read More »

ฟังเพลงคลาสสิค ส่งผลดีกับทั้งพ่อแม่และลูก

ฟังเพลงคลาสสิก-ดีงามด้วยบูรพาจารย์และลูก ลูก ๆ และร่างกายคุณเองควรได้ฟังเพลงคลาสสิคสถานที่เป็นการเล่นดนตรีปราศจากเสียงร้องหรือว่าเสียงดนตรีแห่งหนมีจังหวะประการใดฉี่ ๆ

Read More »

คนท้องลาออกจากงาน ยังได้สิทธิค่าคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรอยู่ไหม

มนุชท้องลาออกจากการงาน ได้มากระไรบ้าง มนุษย์ช่องท้องลาออกจากงาน เป็นงานจากประกันสังคมอีกด้วยอีกด้วย ดังที่ที่วันที่แม่จบการงานลงมุขบริษัทจำเป็นต้องเช้าประกบประกันสังคมด้วยเช่นกัน

Read More »