ทำอย่างไรเมื่อแม่ให้นม “หัวนมบอด”

Fotolia_98510411_Subscription_Monthly_M

จุกนมบอด ตกว่าอย่างไร จุกนมบอดดำรงฐานะลักษณะอาการของหัวนมที่บี้ หรือ ยุบเข้าไปข้างใน แทนที่จะยื่นออกมาเทียบเท่าจุกนมธรรมดาๆ หัวนมบอดตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่จักเป็นกักคุมลงมาแต่กำเนิด แม้ว่าเนื่องด้วยบางท่านมีหัวนมบอดแห่งทีหลัง เพราะอาจจะเกิดขนมจากมากมายตัวการ เป็นต้นว่า จากการให้นมบุตรแห่งไม่ถูกต้อง การประกอบด้วยแผลที่ก่อสร้างเยื่อ ฉุดอุทุกธารแม่นมเป็นเหตุให้ดึงดูดหัวนมเข้าข้างแห่ง การวางท่าจุกนมบอดนั้น โดยปกติประกอบด้วยสาเหตุเสา 3 อย่าง ตกว่า การประกอบด้วยพื้นที่กกจุกนมบางตาเกินไป, อุทุกธารแม่นมห้วนกระทั่งธรรมดาๆรั้งหรือเล็กลงเข้า, การประกอบด้วยผังพืดรอบๆ ทำให้เกิดการดึงดูดยื้อยุดแห่งหัวนม ระดับของจุกนมบอด แยกคลอดดำรงฐานะ 3 ชั้น เป็นต้นว่า 1. จุกนมบอดชั้น 1 ชั้นขั้นต้น (Inverted Nipples Grade 1) จุกนมเรียบๆไม่ก็ยุบตัวเข้าไปบางส่วน เสียแต่ว่าสมรรถ ใช้หัตถ์ดูดออกมาได้มา บางครั้งจุกนมจักยื่นออกมาแม้ได้เอง ถ้าถือสิทธิ์งานกระตุ้นเพราะการสัมผัส หรือว่างานดูดดึง รวมถึงดินฟ้าอากาศที่ตอนเย็นๆ อุทกธารนมไม่มีงานยื้อยุดร่างกาย มีความเก่งกาจให้นมลูกชายได้มา 2. จุกนมบอดชั้น 2 ระดับปานกลาง (Inverted Nipples Grade 2) จุกนมยุบเข้าไป เสียแต่ว่าค่อนข้างจะยากลำบาก แห่งการดูดออกมา ไม่ก็ถ้าดูดออกมาก็จะคงตัวสิงสู่คว้าพ่างชั่วครู่ หลังจากนั้นหัวนมก็จักยุบ กลับมาเข้าอีกโดยพลัน บางรายจะสมรรถให้นมลูกชายคว้า เสียแต่ว่าบางรายที่อุทุกธารแม่นมตึงตัวก็อาจจะไม่สามารถให้นมลูกชายคว้า 3. หัวนมบอดระดับ 3 ระดับหนักหน่วง (Inverted Nipples Grade 3) จุกนมยุบเข้าหมดด้วยกันและ เปล่าสมรรถดูดดึง ออกมาได้ อุทกธารพี่เลี้ยงเด็กรั้งร่างกายด้วยกันคดโกงอยู่ข้างใน ทำเอาอาจจะเปล่าสมรรถให้นมบุตรชายได้เกิน อนงค์แห่งหนประกอบด้วย หัวนมบอดระดับหนักหน่วงตรงนี้ อาจจะประสบปัญหาการติดเชื้อด้านในร่องจุกนม ประกอบด้วยการวางท่าคัน ถ้าซักฟอกช่องจุกนม ไม่ดีเพียงพอ ประกอบด้วยลักษณะคล้ายๆ กับดักขุมนาภีที่ลึกเข้าไป วิธีการพิจารณาแหวหัวนมตวาดบอดหรือเปล่า เพราะว่าใช้วิธีสรรพสิ่งวอลเลอร์ (WALLER) ทำได้ดังนี้ 1. รามือยอมบนบานนม ใช้คืนนิ้วหัวแม่มือและดรรชนีวางทาบกับดักหนังตรงๆรอยต่อระหว่างโคนของจุกนมกับลานพี่เลี้ยงเด็ก 2. กดองคุลีทั้งคู่ยอมจรตรงๆ ๆ ตงิดๆหลังจากนั้นบีบไปพบห้ามจับตัวหัวนมขึ้นลงมาถ่ายปัสสาวะ ๆ 3. ถ้าหัวนมแห่งหนยาวธรรมดาๆจักสามารถจับกุมหัวนมได้ แสดงว่าแรกเกิดสามารถดูดนมได้มา 4. ผิหัวนมประกอบด้วยสัดส่วนสั้นหรือบี้ หัวนมจักมุดลงเจียรระหว่างนิ้วมือ ความหยุ่นสรรพสิ่งหัวนม หัวนมที่สามารถดูดออกมาคว้า ถ้าหัวนมที่ดูดออกลูกได้มาสะดวก แสดงว่าประกอบด้วยงานผ่อนปรนดีงาม แม้จุกนมที่ดูดดึงออกได้แทบเล็กน้อยแสดงว่าประกอบด้วยการผ่อนผันห่วย สำหรับจุกนมแห่งดึงดูดเปล่าคลอดด้วยกันอยู่ลึกณหน้าอกเรียกแหว “หัวนมบอด” น่าก่อสร้างความมั่นใจแก่แม่ดุสามารถเลี้ยงลูกด้วยพี่เลี้ยงเด็กแม่ได้มา ถ้าชนนีคัดแยกแม่นมควรจะแจกกดดันกษีราคลอดจนกระทั่งหน้าอกแม่นิ่มลง จักเป็นเหตุให้ทอฟฟี่เต้านมชนนีได้มาง่ายขึ้นไป อ่าน สร้างอย่างไรครั้นแม่ให้นม “หัวนมบอด” คลิกใบหน้าถัดจาก ก่ออย่างไรครั้นแม่ให้นม “จุกนมบอด” เสียแต่ว่าจุกนมบอดจะพ้นไปภัยไหน ๆ กับเปล่ามีผลกระทบเสียใดๆ ประกบร่างกาย เสียแต่ว่าคงครอบครองความติดขัดอย่างหนึ่งในงานให้นมเด็กสิ่งของชนนีแหล่คนคว้า ดังนั้นวันนี้ดีฉันจับขบวนการแก้ปัญหา “หัวนมบอด” ลงมาฝากกัน ดังนี้ 1. สร้างความเชื่อมั่นมอบชนนี เมื่อมาตุเรศยังอยู่หนโรงหมอหลังจากออกลูกหลังจากนั้น พยาบาลจำเป็นต้องให้ความมั่นใจประกบแม่แห่งมีหัวพี่เลี้ยงเด็กห้วนหรือจุกนมบอดดุ สมรรถแจกลูกดูดนมได้ เพราะว่าถ้าขั้นตอนแต่ต้นในงานเบียดบังจุกนมทำกันได้บริสุทธ์ งานแห่งเด็กดูดนมบ่อย ๆ ก็สมรรถแก้ไขวิสัยที่เป็นไปจุกนมบอดได้ งาน#ลองให้ลูกดูดนมอย่างถูกวิธีแต่ก่อน เพราะให้ทารกก่อกำเนิดนวชาตแห่งหนมีความตื่นตัว ด้วยกันสามารถเบียดบังหัวนมด้วยกันดึงดูดเจริญตั้งแต่ต้นไม้ใบหญ้า จะครอบครองทางแก้ปัญหาหัวนมบอดเจริญสุดโต่ง โดยซ้อมแจกทารกศึกษาวิธีการดูดนมอย่างถูกต้องแห่งช่วงวันสองทิวาแต่ต้นแห่งเขาเกิดลงมา ข้อความควรจะแจ้ง : กรรมวิธีดูดนมของแรกเกิดที่ถูกต้อง – มานะบากบั่นแจกลูกกางปากกว้าง ๆ ใช้หัวแม่นมแจะแห่งหนนัตถุ์ หรือว่าริมฝีปากลูก เพื่อที่จะส่งเสริมมอบลูกถ่างโอษฐ์ – ครั้นเด็กอ้าโอษฐ์ พยุงหัวเด็กเข้าแห่งหน้าอก แจกคางด้วยกันริมฝีปากใต้สรรพสิ่งเด็กสัมผัสนมก่อนกำหนด น่าตรวจดูแหวทอฟฟี่ลานจุกนมคว้าลึกงดงามครั้น – อย่าหลงแหวจำเป็นต้องอุ้มเด็กเข้ามาควานทรวงแม่ หามิได้โน้มตัวชนนีไปพบโอษฐ์เด็ก – การดูดดึงแห่งถูกต้อง เด็กจะจำต้องดูดหลังจากนั้นใช้คืนเหงือกคลึงบดบนบานศาลกล่าวลานหัวนม ถือเอาว่า แดนดินสิ่งกลมๆถูคล้ำรอบจุกนม เป็นส่วนที่เด็กจักอมเข้าไปอีกด้วยเมื่อ ดูดนมมิใช่งับเฉพาะจุกนม ซึ่งครอบครองที่เก็บน้ำนมสิงสู่ – กล้ามดินแดนขากรรไกร กับ ชิวหาสิ่งของลูกจะประจำการไปด้วยกันเพื่อที่จะดูดนม มาตุเรศจักตรวจดู เหลือบเห็นขมับด้วยกันกรรณสรรพสิ่งลูกเคลื่อนเป็นช่วงๆตามงานดูด แสดงว่า กล้ามเนื้อขากรรไกรกำลังดำเนินการ 2. เครื่องมือเครื่องใช้ช่วยดึงดูดหัวนม ครอบครองเครื่องมือเครื่องใช้แห่งหนสร้างสรรค์มาเพื่อที่จะขจัดปัญหาหัวนมบอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเชียว โดยจักลุ้นดึงดูดหัวนมให้ขึ้นลงมาตามเดิม ซึ่งครอบครองวิธีณงานเยียวยาแห่งหนงดงาม แม้ว่าต้องใช้คืนสมัย เหตุฉะนี้ใครที่จะชดใช้วิธีนี้จึ่งจำเป็นต้องประกอบด้วยความทรหดอดทนดำเกิงจังเลยทีเดียว การใช้เครื่องไม้เครื่องมือช่วยดูดจุกนมมาตุเรศอาจจะใช้เครื่องเคราปั๊มพี่เลี้ยงเด็กไฟฟ้าปั๊มเพื่อดึงดูดจุกนมออกมาตกลง กับมีอีกชนิดหนึ่ง ตกว่า ลูกยางน้ำเงิน ดึงดูดหัวนมทุกวี่ทุกวัน ทิวาละ 2 ที ปฤษฎางค์ชำระร่างกายยามเช้า สายัณห์ ประมาณข้างเว้น 10 นาที วิธีการนี้จะสนับสนุนดึงดูดหัวนมสิ่งของมาตุเรศได้มาคะ 3. เครื่องมือเครื่องใช้คลึงลานนม อีกหนึ่งวัสดุที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อจะขบปัญหาจุกนมบอดไม่ก็แห่งหนเรียกหาแหว “ดอกบัวแก้ว” นั่นเอง แม้ว่าเป็นกรรมวิธีแห่งหนมนุชส่วนมากเปล่านิยมกักคุม ตามที่ใช้ระยะเวลาจำเนียร ด้วยกันออกจะเจ็บยิ่งนักนั่นเอง 4. การบีบนวดแม่นม ดำรงฐานะเทคนิคแห่งหนต้องพึ่งพิงวัสดุใด ๆ นอกจากนั้นคู่มือสิ่งของเจ้าเอ็งเพียงนั้น โดยเป็นการบีบนวดด้วยการบีบนมเข้าหากัน เพราะชดใช้นิ้วนวดดินแดนหน้าอก จากนั้นแล้วจึงดึงดูดหัวนมขึ้น โดยเพียรทำทุกทีเวลากลางวันเว้น 20 ครั้ง จักสนับสนุนมอบจุกนมขึ้นไปลงมาได้ แต่ว่าเป็นกรรมวิธีแห่งหนจำเป็นต้องสิงสมัยสักนิด 5. ชดใช้กระบอกฉีดสารเสพติด 10 CCมันสมอง วิธีการก็ถือเอาว่าจับกระบอกฉีดยาขนาด สิบ ภาษาซีซีมาดูดดึงซีกที่ครอบครองก้านฉีดคลอด จากนั้นผ่าซีกตีนกระบอกฉีดออกลูกดังครึ่งนิ้ว แล้วใส่ก้านดอกฉีดพ่นเข้าแห่งกระบอกฉีดมุขข้างแห่งหนไม่ผิดผ่าเชิงคลอด จับกระบอกฉีดส่วนแห่งไม่ไม่ผิดฟันริมมาคลุมจุกนมสรรพสิ่งคุณ จากนั้นเบา ๆ ดูดก้านพ่นออกจากเนื้อตัวเพื่อจะดูดหัวนมมอบนูนออกลูกก่อนกำหนดจะให้นมแรกเกิด ได้มาทราบแล้วนะคะดุ หัวนมบอดมิใช่ปัญหาสรรพสิ่งชนนีให้นมแม้แจ้งวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งขณะที่ชนนีสิงสู่แห่งหนโรงพยาบาลทางบุคลากรหรือพยาบาลจักมอบคำแนะนำ เบื้องต้นขอร้องชนนีประกอบด้วยความเชื่อมั่นก่อนกำหนดแหวสามารถให้นมทารกโหรงคว้าอีกด้วยงานมอบเด็กดูดนมอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังมีร่างกายสนับสนุนอื่น ๆ ที่จะแก้ปัญหาจุกนมบอดคว้า อย่ากลุ้มใจเจียรเกินนะคะ รวมบอกกับแชร์ความเชี่ยวชาญในตอนท้อง ออกลูกบุตร รวมถึงการอุปถัมภ์ทารกบางตา เพื่อเป็นประโยชน์ดามครัวเรือนอื่น ๆ กักคุมนะคะ ถ้าประกอบด้วยคำถามหรือข้อกังขา มุขทีมงานจักควานคำตอบลงมาแจกเจ้าเอ็ง เชิงอรรถข้อมูลจาก http://wwwมันสมองxn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5aมันสมองnet http://www.skhospitalมันสมองgoมันสมองth http://www.breastfeedingthai.com ข้อเขียนอื่น ๆ แห่งหนข้องเกี่ยว ไฉนช่องท้องแล้วหัวนมสีคล้ำยอม จุกนมบอดหรือว่าจุกนมบุ๋ม ประกอบด้วยข้อกังขาเหตุงานท้อง หรือมีกระทู้ถามเหตุการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? สืบเสาะอ่านเรียงความ ไม่ก็ไต่ถามอันแห่งหนคุณต้องการรู้เปลี่ยนอ่อนปของดีฉันได้มาเลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้! ข้อเขียนโดยจอมใจ ลิรุจพระอาทิตย์หน้าตาแต่ต้น/จัดแจงครอบครองแม่/ทำยังไงเมื่อชนนีให้นม “จุกนมบอด”หัวนมบอดขบวนการแก้ไขหัวนมบอดแชร์ : •••