10 วิธีเลี้ยงลูก ให้ฉลาด และมีความสุข

kidstarclub.net

10 วิธีเลี้ยงลูก ให้ฉลาด และมีความสุข

kidstarclub.net

การเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนับว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้ว การเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่ฉลาดและมีความสุขในสังคมยุคปัจจุบันถือว่ายิ่งยากมากกว่า เพราะมีเงื่อนไขและตัวแปรมากมายที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม, สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ล้วนแล้วแต่สร้างแรงกดดันและความเครียดให้กับผู้คน แต่กระนั้นก็เชื่อว่าคนที่เป็นพ่อแม่จะต้องพยายามอย่างที่สุดที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ทุกด้านให้กับลูกให้มากที่สุด สำหรับ 10 วิธีเลี้ยงลูก ต่อไปนี้ถือเป็นเทคนิคที่ดีที่จะช่วยให้ลูกเติบโตได้อย่างฉลาดและมีความสุข เป็นวิธีที่ทุกครอบครัวสามารถทำได้ไม่ยาก รวมถึงกรณีที่ครอบครัวไม่สามารถอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้า ซึ่งพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือ แม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ต้องมีบทบาทหลักในการรับมือกับทุกเรื่องเกี่ยวกับลูกและครอบครัวเพียงลำพัง ก็สามารถใช้เทคนิควิธีการเหล่านี้เป็นแนวทางสร้างสำหรับการความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ให้กับลูกได้ไม่ต่างจากครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่อยู่พร้อมหน้ากัน 

10 เคล็ด (ไม่) ลับ สำหรับ วิธีเลี้ยงลูก ให้มีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์

 1. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับลูก เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสมองให้กับลูก การเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวด้วยการลงมือทำด้วยตัวเองจะเป็นการช่วยด้านพัฒนาการที่ดีที่สุด โดยพ่อแม่ไม่ควรปิดกั้นการเรียนรู้ของลูกด้วยการ “ห้ามทำ” เช่น ไม่ยอมให้ลูกได้จับหรือสัมผัสกับผิวดินหรือพื้นเพียงเพราะเห็นว่าสกปรก, ไม่ให้ลูกกินข้าวเอง เพราะเกรงว่าจะหกเลอะเทอะ การห้ามทำหรือพยายามช่วยลูกในเรื่องเหล่านี้นอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของลูกแล้ว ยังเป็น วิธีเลี้ยงลูก ที่จะมีผลทำให้เด็กขาดความมั่นใจและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีเท่าที่ควรเรียนรู้จากการเล่น การเล่นของเด็กเป็นวิธีการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีที่สุด ดังนั้นควรส่งเสริมให้ลูกได้มีกิจกรรมการเล่นต่าง ๆ ตามวัยอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีทางสติปัญญาได้ และยิ่งเป็นกิจกรรมประเภทที่ฝึกเกี่ยวกับสมาธิก็จะมีผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์ให้กับลูกได้ด้วย เช่น การวาดภาพหรือทำงานศิลปะและเล่นดนตรี เป็นต้น
 2. หมั่นพาลูกไปออกกำลังกาย นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายแล้ว การออกกำลังกายยังช่วยให้เลือดได้หมุนเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดียิ่งขึ้น เมื่อมีออกซิเจนหมุนเวียนไปในสมองอย่างเพียงพอ ก็จะทำให้ความคิดและวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงควรหาเวลาไปออกกำลังกายพร้อมกับลูกบ้างเพื่อให้เกิดผลดีในระยะยาว 
 3. ฝึกให้ลูกรู้จักคิดในมุมบวก เพื่อให้พลังบวกได้เสริมสร้างพัฒนาการที่ดีทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์ให้กับลูก ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ พลังความคิดในเชิงบวกจะช่วยให้มีทางออกที่ดีที่สุดเสมอ ยิ่งกรณีของ แม่เลี้ยงเดี่ยว ที่อาจผ่านประสบการณ์แย่ ๆ หรือมีความทรงจำที่เลวร้ายกับเรื่องบางเรื่อง ก็ควรหาทางปรับมุมคิดในเชิงบวกเพื่อการเริ่มต้นใหม่โดยไม่จมปลักอยู่กับอดีตนานเกินไป และเมื่อสามารถนำพลังบวกมาแก้ปัญหาให้กับตนเองได้ก็ควรนำมาใช้เป็น วิธีเลี้ยงลูก และสอนให้ลูกมีมุมมองและทัศนคติในเชิงบวกด้วย 
 4. สอนให้ลูกรักการอ่าน เพราะหนังสือเป็นแหล่งความรู้และแหล่งสร้างความฉลาดอย่างดีที่สุด การให้ลูกมีนิสัยรักการอ่านสามารถปลูกฝังได้ตั้งแต่เล็ก และไม่ควรสร้างเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการอ่านที่มากเกินไป
 5. เน้น วิธีเลี้ยงลูก ด้วยความรักและความเข้าใจ เพราะความรักถือเป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางจิตใจให้กับลูก, ทำให้เกิดความสุขและอบอุ่น ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ลูกเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วย 
 6. ให้กำลังใจลูก ความสำเร็จ ความเก่ง และฉลาดของลูก ไม่ได้เกิดจากการลงมือทำเรื่องใดเรื่องหนี่งเพียงครั้งเดีย วหากแต่ต้องทำซ้ำ ทำให้บ่อยและเรียนรู้จากความผิดพลาดซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องการแรงเสริมหรือกำลังใจจากคนเป็นพ่อแม่ด้วย 
 7. ค้นหาแรงจูงใจของลูก หรือช่วยลูกค้นหาตัวเองให้เจอซึ่ง วิธีเลี้ยงลูก ที่ดีที่สุดคือการให้ลูกได้ลองทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง แล้วดูว่าอะไรที่ทำแล้วมีความสุขหรือมีความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ รวมถึงสนับสนุนในสิ่งที่ลูกชอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาในเรื่องนั้น ๆ อย่างชัดเจนและโดดเด่น
 8. สอนให้ลูกรู้จักวิธีการแสดงอารมณ์อย่างเหมาะสม ไม่ว่าลูกจะอยู่ในอารมณ์ใดก็ตาม เช่น เมื่อลูกรู้สึกโกรธ โมโห ก็ควรสอนให้รู้จักการระบายอารมณ์ออกมาอย่างเหมาะสม และหาวิธีให้ลูกเปิดใจระบายเรื่องราวต่าง ๆ ให้ฟัง เพื่อจะได้ให้คำปรึกษาที่ดีกับลูกต่อไป 
 9. สอนให้ลูกรู้จักกับความผิดหวังหรือล้มเหลว เพื่อให้สามารถทำใจยอมรับได้ ต้องยอมรับว่าหลายคนยังนิยม วิธีเลี้ยงลูก ให้ได้ในทุกสิ่งที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้ลูกไม่รู้จักวิธีการรับมือเมื่อเกิดความผิดหวังขึ้น และกลายเป็นปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจได้ โดยต้องไม่ลืมว่าคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นั้นล้วนแล้วแต่ต้องเคยผ่านความล้มเหลวมาก่อนแล้วทั้งสิ้น 

kidstarclub.net

เป็น แม่เลี้ยงเดี่ยว ก็ใช้ วิธีเลี้ยงลูก สร้างความฉลาดและความสุขให้กับลูกได้ 

การเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนที่ฉลาดและมีความสุขนั้น แม้ว่าจะต้องเริ่มจากพื้นฐานที่ดีที่ได้รับจากครอบครัว แต่สำหรับบางครอบครัวต้องประสบปัญหาจนทำให้พ่อและแม่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา อีกทั้งต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องยอมรับกับสถานะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือ แม่เลี้ยงเดี่ยว โดยไม่มีคู่คิด ทั้งยังต้องรับผิดชอบทุกเรื่องในครอบครัวเพียงลำพัง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับลูก เพราะ วิธีเลี้ยงลูก ทั้ง 10 แนวทางนั้นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง ไม่เพียงแต่เป็นวิธีที่จะทำให้ลูกเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างพลังดี ๆ ให้กับตัวของพ่อหรือแม่เอง ให้สามารถลุกขึ้นมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข แม้จะผ่านความผิดหวังหรือมีความทุกข์จากในอดีตก็ตาม 

รวมเคล็ดลับแนวทาง 10 วิธีเลี้ยงลูก ให้ฉลาด และมีความสุข เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ในโลกยุคใหม่ ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะมีตัวแปรและสภาพแวดล้อมมากมายเข้ามาเป็นเงื่อนไขเพิ่มขึ้นกว่าในอดีต แต่กระนั้น คุณพ่อคุณแม่ที่ชาญฉลาดก็จะสามารถใช้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว รวมถึงดึงแนวคิดการใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ มาช่วยในการสร้างทัศนคติเชิงบวก ตลอดจนสร้างความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาให้กับลูกได้เช่นกัน โดยวิธีที่เราแนะนำนี้ เป็นวิธีที่พ่อแม่สามารถนำไปใช้ได้ไม่ยาก รวมถึงพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือ แม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งต้องดูแลลูกเพียงลำพัง ก็สามารถใช้แนวทางเหล่านี้ช่วยในการพัฒนาลูกให้เติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบได้เช่นกัน 

 

อ้างอิง

 • https://www.parentsone.com/10-ways-help-kids-become-smarter/
 1. https://th.theasianparent.com/เคล็ดลับเลี้ยงลูกให้ฉลาด