อารมณ์ ‘สุขภาพและความปลอดภัย’ สำหรับเด็ก

ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ หลายคนได้รับการแก้ไขมากขึ้นภายใต้ ‘สุขภาพและความปลอดภัย’ ร่ม บทความนี้เป็นการศึกษาความจำเป็นสำหรับอารมณ์ของเด็กเล็กมากที่จะได้รับการยอมรับและไฮไลต์        สุขภาพและความปลอดภัยปัญหาเมื่อพวกเขานำไปใช้กับเงื่อนไขที่สถานที่ทำงาน – อุณหภูมิต่ำสุด, แอร์สะอาดเงื่อนไขกลปลอดภัยควันในสถานที่ทำงานฟรีและเช่นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มีได้เสมอคนที่ใช้ประโยชน์จากคนอื่น ๆ สำหรับความโลภและกำไรลดความปลอดภัยที่จะทำให้เงินมากขึ้นและในทางกลับกันผู้ที่ต่อสู้เพื่อความเสมอภาคและความเป็นธรรม ความกังวลสำหรับคนงานถึงไกลกลับในเวลา มีรายงานว่า Hippocrates ในศตวรรษที่ 4 ตั้งข้อสังเกตว่าคนงานเหมืองตะกั่วมีแนวโน้มที่จะต้องทนทุกข์ทรมานจากโรค        เด็กที่ใช้ในการทำงานเป็นเวลานานในโรงงานขึ้นปล่องไฟและลงเหมือง อายุขัยถูก จำกัด เหล่านี้ไม่กี่ศตวรรษที่ผ่านมาในสหราชอาณาจักร น่าเศร้าที่การใช้แรงงานเด็กอย่างต่อเนื่องในส่วนของโลกในวันนี้ ความในพระราชบัญญัติโรงงานของ 1833 ในอังกฤษห้ามการจ้างงานของเด็กที่อายุต่ำกว่า 9 และ จำกัด ชั่วโมงการทำงานของเด็ก        เงื่อนไขหายนะของชีวิตของเด็ก ๆ หลายคนและวัยรุ่นในสหราชอาณาจักรในอดีตที่ผ่านมา (และเงื่อนไขเหล่านี้ยังคงอยู่ในปัจจุบันในบางส่วนของโลก) ไม่ควรลืมโดยผู้ที่เติบโตขึ้นมาในสังคมเสรีนิยมและบุตรของวันนี้ วัยรุ่นวันนี้ควรรู้เกี่ยวกับด้านนี้ของประวัติศาสตร์และตระหนักถึงความโชคดีญาติของพวกเขาและยังได้รับการเตือนของการเสียสละในหลายวันที่ 18-21 olds ปีที่เสียชีวิตในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง        หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและเงื่อนไขที่เป็นอันตรายและละเลยการดำเนินคดีแล้วเป็นทั้งที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับเหยื่อ […]