จดทะเบียนรับรองบุตร คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

kidstarclub.net

จดทะเบียนรับรองบุตร คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และเอกสารที่ใช้ในการทำ หนังสือรับรองบุตร การ จดทะเบียนรับรองบุตร คือความถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีผลต่อหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดนั่นก็คือในครอบครัว ประเด็นนี้กำลังได้รับความสนใจอยู่ในกระแสโลกโซเชียลขณะนี้ เนื่องจากปรากฏการณ์ที่ตกเป็นข่าวของบรรดาคุณพ่อ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมือใหม่ ทั้งประชาชนคนธรรมดา และซุปตาร์หลายคู่ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งเรื่องสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรที่บานปลาย และยังหาข้อสรุปไม่ได้ จนกระทั่งต้องพึ่งพากฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการขอจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตร เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตร เพื่อขอ หนังสือรับรองบุตร นั้น จำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งเอกสารและพยานบุคคลต่าง ๆ มากมาย เพื่อประกอบการพิจารณาการจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตรเพื่อให้ครอบคลุมสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรของทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยสำคัญ ๆ มากมาย เช่น ค่าเลี้ยงดู ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าเล่าเรียน รวมถึงมรดกตกทอดอันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมายของบุตร จะเห็นได้ว่าการ จดทะเบียนรับรองบุตร มีขั้นตอนและรายละเอียดที่อาศัยความถูกต้องและหลักการทางกฎหมายประกอบการพิจารณา หากไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเอกสารสำคัญอย่าง หนังสือรับรองบุตร ในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตจิตใจและอนาคตของบุตรได้ ดังนั้นเราจึงมีข้อมูลน่ารู้ในบทความนี้ เพื่อให้ได้ทราบถึงความสำคัญ เอกสารที่ต้องใช้ ตลอดจนขั้นตอนในการจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตร ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนี้  การจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตร และ หนังสือรับรองบุตร มีความสำคัญอย่างไร เชื่อว่ายังเป็นคำถามที่อยู่ในใจใครหลายคน เนื่องด้วยกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า บุตรที่เกิดจากหญิงและชายซึ่งได้มีการจดทะเบียนสมรสกันแล้ว ถือว่า เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของชายและหญิงคู่นั้น แต่หากบุตรที่เกิดจากบิดาและมารดาซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรสกัน กฎหมายให้ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นมารดาโดยสายเลือดเท่านั้น […]