จะมีทางออกอย่างไรบ้าง หากไม่ได้รับ ค่าเลี้ยงดูบุตร

kidstarclub.net

จะมีทางออกอย่างไรบ้าง หากไม่ได้รับ ค่าเลี้ยงดูบุตร หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอต่อความจำเป็นการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ในยุคปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงลิ่ว ส่งผลกระทบต่อรายได้ของหลายครอบครัว ยิ่งในครอบครัวที่มีบุตรหลายคนยิ่งต้องมีภาระเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่ากินอยู่ , ค่าการศึกษา , ค่าประกัน , ค่ากิจกรรมเสริมต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องขวนขวายเพื่อหารายได้เข้ามาจุนเจือ เพราะหากรายได้ไม่พอรายจ่าย นั่นอาจหมายถึงคุณภาพชีวิตของลูกที่จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้ปกครองเคยตั้งไว้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของตัวผู้ปกครองเอง รวมถึงจิตใจของลูกที่อาจจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงต่อการดูแลที่เปลี่ยนไปเนื่องจากผลกระทบของรายได้ที่ไม่เหมือนเดิม … สำหรับค่าเลี้ยงดูบุตรที่เกิดเป็นประเด็นในสังคมให้ได้ถกเถียงกันอย่างครอบครัวดาราที่มีการเรียกร้องจากฝ่ายแม่ที่มีความปรารถนาดีต่อคุณภาพชีวิตลูก ซึ่งเป็นข่าวที่ถูกพูดถึง เป็น Talk of The Town ให้คนเสพสื่อได้รู้แจ้งกัน นั่นเป็นเหตุการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเรียกร้อง ค่าเลี้ยงดูบุตร  ค่าเลี้ยงดูบุตร คืออะไร? ใครต้องเป็นคนจ่าย? ค่าเลี้ยงดูบุตร คือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้เยาว์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ที่จะต้องจ่ายให้กับบุตรจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ คือมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์หรือมีการสมรสตามกฎหมายเมื่ออายุ 17 ปีขึ้นไป ยกเว้นถ้าหากบุตรเป็นคนที่ไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้หรือทุพลภาพ ก็เป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ที่จะเลี้ยงดูตลอดไป ซึ่งหากพ่อและแม่แยกทางกัน ก็ต้องทำข้อตกลงในเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ว่าใครจะจ่ายเท่าไหร่ อย่างไร แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ฝ่ายที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพ่อหรือแม่ สามารถฟ้องร้อง ค่าเลี้ยงดูบุตร ได้  สิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรเป็นของใคร  หากครอบครัวใดต้องแยกทางกัน ปัญหาที่ตามมาของหลายคนคือสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตร […]