จะมีทางออกอย่างไรบ้าง หากไม่ได้รับ ค่าเลี้ยงดูบุตร

kidstarclub.net

จะมีทางออกอย่างไรบ้าง หากไม่ได้รับ ค่าเลี้ยงดูบุตร หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอต่อความจำเป็นการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ในยุคปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงลิ่ว ส่งผลกระทบต่อรายได้ของหลายครอบครัว ยิ่งในครอบครัวที่มีบุตรหลายคนยิ่งต้องมีภาระเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่ากินอยู่ , ค่าการศึกษา , ค่าประกัน , ค่ากิจกรรมเสริมต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องขวนขวายเพื่อหารายได้เข้ามาจุนเจือ เพราะหากรายได้ไม่พอรายจ่าย นั่นอาจหมายถึงคุณภาพชีวิตของลูกที่จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้ปกครองเคยตั้งไว้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของตัวผู้ปกครองเอง รวมถึงจิตใจของลูกที่อาจจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงต่อการดูแลที่เปลี่ยนไปเนื่องจากผลกระทบของรายได้ที่ไม่เหมือนเดิม … สำหรับค่าเลี้ยงดูบุตรที่เกิดเป็นประเด็นในสังคมให้ได้ถกเถียงกันอย่างครอบครัวดาราที่มีการเรียกร้องจากฝ่ายแม่ที่มีความปรารถนาดีต่อคุณภาพชีวิตลูก ซึ่งเป็นข่าวที่ถูกพูดถึง เป็น Talk of The Town ให้คนเสพสื่อได้รู้แจ้งกัน นั่นเป็นเหตุการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเรียกร้อง ค่าเลี้ยงดูบุตร  ค่าเลี้ยงดูบุตร คืออะไร? ใครต้องเป็นคนจ่าย? ค่าเลี้ยงดูบุตร คือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้เยาว์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ที่จะต้องจ่ายให้กับบุตรจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ คือมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์หรือมีการสมรสตามกฎหมายเมื่ออายุ 17 ปีขึ้นไป ยกเว้นถ้าหากบุตรเป็นคนที่ไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้หรือทุพลภาพ ก็เป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ที่จะเลี้ยงดูตลอดไป ซึ่งหากพ่อและแม่แยกทางกัน ก็ต้องทำข้อตกลงในเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ว่าใครจะจ่ายเท่าไหร่ อย่างไร แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ฝ่ายที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพ่อหรือแม่ สามารถฟ้องร้อง ค่าเลี้ยงดูบุตร ได้  สิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตรเป็นของใคร  หากครอบครัวใดต้องแยกทางกัน ปัญหาที่ตามมาของหลายคนคือสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตร […]

รีวิว 10 ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ ที่แพงที่สุดในไทย

kidstarclub.net

รีวิว 10 ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ ที่แพงที่สุดในไทย ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ เป็นตัวแปรสำคัญมากอีกประการหนึ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ นักธุรกิจใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อการวางรากฐานด้านการศึกษา ภาษา เทคโนโลยีและสังคม ให้กับบุตรหลาน เพราะ โรงเรียนนานาชาติ จัดเป็นโรงเรียนที่มีค่าเทอมสูงที่สุด แต่เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านมาตรฐานการจัดการหลักสูตร สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกสถานศึกษา สื่อการเรียนการสอน ตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาที่ผสมผสานเทคโนโลยีอันทันสมัยและได้มาตรฐานเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้แก่นักเรียนอย่างรอบด้าน นอกเหนือจากการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ที่สำคัญการเรียนการสอนยังมีจุดเด่นและข้อได้เปรียบกว่าโรงเรียนทั่วไปคือ “ด้านภาษาอังกฤษ” เนื่องจากโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่นิยมจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ2 ภาษาหรือ ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อให้นักเรียนพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเจ้าของภาษาเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไว้คอยบริการอย่างพร้อมสรรพ จึงเข้าหลักการที่ว่า การศึกษาคือการลงทุนเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่อนาคต ดังนั้นด้วยเหตุและผลที่กล่าวมาแล้วนี้ ถึงแม้ว่าค่าเทอมจะแพงขนาดไหน ถ้าคุณพ่อ คุณแม่ ที่มีกำลังทรัพย์และพร้อมสู้ไหว เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก เรามีจึงรีวิว 10 ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ ที่ค่าเทอมแพงที่สุด ซึ่งข้อมูลอัปเดตภายในปี 2020 จะมีโรงเรียนอะไรบ้าง และมีราคาแพงมากน้อยแค่ไหน อย่างไร สถานที่ตั้งอยู่โซนไหน ขอเชิญมาติดตามไปพร้อมกัน ค่าเทอม โรงเรียนนานาชาติ อันดับ […]

จดทะเบียนรับรองบุตร คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

kidstarclub.net

จดทะเบียนรับรองบุตร คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และเอกสารที่ใช้ในการทำ หนังสือรับรองบุตร การ จดทะเบียนรับรองบุตร คือความถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีผลต่อหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดนั่นก็คือในครอบครัว ประเด็นนี้กำลังได้รับความสนใจอยู่ในกระแสโลกโซเชียลขณะนี้ เนื่องจากปรากฏการณ์ที่ตกเป็นข่าวของบรรดาคุณพ่อ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมือใหม่ ทั้งประชาชนคนธรรมดา และซุปตาร์หลายคู่ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งเรื่องสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรที่บานปลาย และยังหาข้อสรุปไม่ได้ จนกระทั่งต้องพึ่งพากฎหมาย และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการขอจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตร เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตร เพื่อขอ หนังสือรับรองบุตร นั้น จำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งเอกสารและพยานบุคคลต่าง ๆ มากมาย เพื่อประกอบการพิจารณาการจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตรเพื่อให้ครอบคลุมสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรของทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยสำคัญ ๆ มากมาย เช่น ค่าเลี้ยงดู ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าเล่าเรียน รวมถึงมรดกตกทอดอันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมายของบุตร จะเห็นได้ว่าการ จดทะเบียนรับรองบุตร มีขั้นตอนและรายละเอียดที่อาศัยความถูกต้องและหลักการทางกฎหมายประกอบการพิจารณา หากไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเอกสารสำคัญอย่าง หนังสือรับรองบุตร ในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตจิตใจและอนาคตของบุตรได้ ดังนั้นเราจึงมีข้อมูลน่ารู้ในบทความนี้ เพื่อให้ได้ทราบถึงความสำคัญ เอกสารที่ต้องใช้ ตลอดจนขั้นตอนในการจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตร ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนี้  การจดทะเบียนเพื่อรับรองบุตร และ หนังสือรับรองบุตร มีความสำคัญอย่างไร เชื่อว่ายังเป็นคำถามที่อยู่ในใจใครหลายคน เนื่องด้วยกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า บุตรที่เกิดจากหญิงและชายซึ่งได้มีการจดทะเบียนสมรสกันแล้ว ถือว่า เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของชายและหญิงคู่นั้น แต่หากบุตรที่เกิดจากบิดาและมารดาซึ่งมิได้จดทะเบียนสมรสกัน กฎหมายให้ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นมารดาโดยสายเลือดเท่านั้น […]

การเตรียมตัวเป็น พ่อเลี้ยงเดี่ยว ในด้านการเลี้ยงลูกควรทำอย่างไรบ้าง

kidstarclub.net

การเตรียมตัวเป็น พ่อเลี้ยงเดี่ยว ในด้านการเลี้ยงลูกควรทำอย่างไรบ้าง พ่อเลี้ยงเดี่ยว คือสถานะของคุณพ่อที่ต้องรับภาระดูแลลูกและครอบครัวเพียงลำพัง ด้วยสาเหตุการเลิกรา หย่าร้างกับภรรยาหรือภรรยาเสียชีวิตลง การทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ของลูกในเวลาเดียวกันซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนัก เพราะส่วนใหญ่แล้วคุณพ่อมักไม่ได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับลูกเหมือนกับแม่ ดังนั้นเมื่อต้องรับบทบาทแทนแม่ด้วยจึงต้องอาศัยการปรับตัวครั้งใหญ่ทีเดียว แต่สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับคุณพ่อเลยหากว่าสามารถปรับทัศนคติและแนวคิดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมความพยายามและทุ่มเทเต็มที่เพื่อลูก ก็จะทำให้สามารถปรับตัวได้ไม่ยากเพราะมี พ่อเลี้ยง ลูก คน เดียว เป็นจำนวนมากที่สามารถดูแลลูกจนเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งทำให้คนเป็นพ่อหายเหนื่อยและเกิดความภาคภูมิใจเป็นที่สุด หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังทำหน้าที่เป็น พ่อเลี้ยงเดี่ยว และอาจรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้กับภาระหน้าที่รอบตัว ลองต้องใช้แนวทางต่อไปนี้ช่วยในการปรับตัวให้มีความสุขมากขึ้นกับการทำหน้าที่เป็น “คุณพ่อสายสตรอง”  การเป็น พ่อเลี้ยงเดี่ยว ต้องทำอย่างไร  พยายามเปิดใจคุยกับลูกทุกเรื่อง การไม่ปิดบังหรือโกหกลูกเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ที่คุณ พ่อเลี้ยงเดี่ยว ควรทำทันทีหลังจากต้องรับบทบาทเป็นทั้งพ่อและแม่ของลูกในเวลาเดียวกัน เพราะความเข้าใจและเห็นใจต่อกันจะเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เป็นเรื่องที่สามารถก้าวข้ามไปอย่างง่ายดายขึ้น ที่สำคัญการพูดความจริงหรือเปิดใจคุยกับลูกเกี่ยวกับ “แม่” หรืออดีตภรรยานั้น ไม่ควรตำหนิหรือใช้คำพูดที่ไม่ดี ทั้งต้องพยายามย้ำว่าสถานภาพของครอบครัวที่เปลี่ยนไปไม่ได้เป็นความผิดของลูก  สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูก เมื่อมีความใกล้ชิดและเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกก็จะมีแนวโน้มที่แน่นแฟ้นมากขึ้น ซึ่งคุณ พ่อเลี้ยงเดี่ยว ควรหาเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ กับลูกให้มากขึ้น อาทิ เล่นเกมหรือกีฬาที่ชอบด้วยกัน รวมถึงช่วยกันทำอาหารรับประทาน ก็จะยิ่งทำให้เกิดความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันมากขึ้น แต่สำหรับคุณพ่อที่ไม่ได้ดูแลลูกอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่ต้น […]

10 วิธีเลี้ยงลูก ให้ฉลาด และมีความสุข

kidstarclub.net

10 วิธีเลี้ยงลูก ให้ฉลาด และมีความสุข การเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนับว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้ว การเลี้ยงลูกให้เป็นคนที่ฉลาดและมีความสุขในสังคมยุคปัจจุบันถือว่ายิ่งยากมากกว่า เพราะมีเงื่อนไขและตัวแปรมากมายที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม, สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ล้วนแล้วแต่สร้างแรงกดดันและความเครียดให้กับผู้คน แต่กระนั้นก็เชื่อว่าคนที่เป็นพ่อแม่จะต้องพยายามอย่างที่สุดที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ทุกด้านให้กับลูกให้มากที่สุด สำหรับ 10 วิธีเลี้ยงลูก ต่อไปนี้ถือเป็นเทคนิคที่ดีที่จะช่วยให้ลูกเติบโตได้อย่างฉลาดและมีความสุข เป็นวิธีที่ทุกครอบครัวสามารถทำได้ไม่ยาก รวมถึงกรณีที่ครอบครัวไม่สามารถอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้า ซึ่งพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือ แม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ต้องมีบทบาทหลักในการรับมือกับทุกเรื่องเกี่ยวกับลูกและครอบครัวเพียงลำพัง ก็สามารถใช้เทคนิควิธีการเหล่านี้เป็นแนวทางสร้างสำหรับการความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ให้กับลูกได้ไม่ต่างจากครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่อยู่พร้อมหน้ากัน  10 เคล็ด (ไม่) ลับ สำหรับ วิธีเลี้ยงลูก ให้มีความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับลูก เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสมองให้กับลูก การเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวด้วยการลงมือทำด้วยตัวเองจะเป็นการช่วยด้านพัฒนาการที่ดีที่สุด โดยพ่อแม่ไม่ควรปิดกั้นการเรียนรู้ของลูกด้วยการ “ห้ามทำ” เช่น ไม่ยอมให้ลูกได้จับหรือสัมผัสกับผิวดินหรือพื้นเพียงเพราะเห็นว่าสกปรก, ไม่ให้ลูกกินข้าวเอง เพราะเกรงว่าจะหกเลอะเทอะ การห้ามทำหรือพยายามช่วยลูกในเรื่องเหล่านี้นอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของลูกแล้ว ยังเป็น วิธีเลี้ยงลูก ที่จะมีผลทำให้เด็กขาดความมั่นใจและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีเท่าที่ควรเรียนรู้จากการเล่น การเล่นของเด็กเป็นวิธีการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้ดีที่สุด ดังนั้นควรส่งเสริมให้ลูกได้มีกิจกรรมการเล่นต่าง ๆ ตามวัยอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีทางสติปัญญาได้ และยิ่งเป็นกิจกรรมประเภทที่ฝึกเกี่ยวกับสมาธิก็จะมีผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์ให้กับลูกได้ด้วย เช่น การวาดภาพหรือทำงานศิลปะและเล่นดนตรี เป็นต้น หมั่นพาลูกไปออกกำลังกาย นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายแล้ว การออกกำลังกายยังช่วยให้เลือดได้หมุนเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดียิ่งขึ้น เมื่อมีออกซิเจนหมุนเวียนไปในสมองอย่างเพียงพอ ก็จะทำให้ความคิดและวิเคราะห์เรื่องต่าง […]

การเตรียมตัวเป็นคุณ แม่เลี้ยงเดี่ยว

kidstarclub.net

การเตรียมตัวเป็นคุณ แม่เลี้ยงเดี่ยว ต้องปรับตัวในด้านจิตใจ การเลี้ยงดู และการเงินอย่างไรของคุณแม่และลูก สถานะการเป็น แม่เลี้ยงเดี่ยว หรือที่หลายคนเรียกติดปากว่า single mom นั้น เป็นสถานะที่หนักและเหนื่อยกว่าผู้หญิงที่เป็น “แม่”ทั่วไป เพราะนอกจากจะไม่มีคู่คิดอยู่เคียงข้างแล้ว ยังต้องแบกรับภาระที่หนักอึ้งรอบด้านไว้เต็มบ่าเพียงลำพังไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว, ลูกและแผนการเงิน แต่เมื่อเงื่อนไขของชีวิตกำหนดให้ต้องรับสถานะดังกล่าว ก็จำเป็นต้องปรับตัวและปรับแนวคิดและทัศนคติ พร้อมเดินหน้าทำหน้าที่ให้ดีที่สุด การเป็น แม่เลี้ยงเดี่ยว สายสตรองที่สามารถรับมือและจัดการกับทุกเรื่องได้อย่างลงตัวและมีความสุขนั้น จริง ๆ แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป เพียงแต่ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองใหม่ ดังจะเห็นได้จาก single mom มากมายหลายคนที่สามารถฟันฝ่ากับอุปสรรคและจัดการทุกเรื่องรอบตัวได้เป็นอย่างดีจนประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชมทั้งในด้านการใช้ชีวิตและการดูแลลูก สามารถเป็นตัวอย่างให้กับหลายคนได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีเทคนิคหลายอย่างที่จะช่วยให้คุณแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกและดูแลครอบครัวเพียงลำพังสามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้น  แม่เลี้ยงเดี่ยว สายสตรองต้องปรับตัวอย่างไร..เพื่อให้สามารถรับมือกับทุกเรื่องได้อย่างมั่นใจ  มองไปข้างหน้า เริ่มวางแผนอนาคตและการเงิน เมื่อความเจ็บปวด โศกเศร้า เสียใจกับอดีตไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้น ก็ถึงเวลาที่จะต้องสะบัดความรู้สึกขั้วลบและเรื่องราวต่าง ๆ ออกไป เพื่อตั้งหลักเดินหน้าเพื่ออนาคต และต้องไม่ลืมว่าการจมอยู่กับอดีตเป็นเวลานานย่อมไม่เป็นผลดีกับใครเลย แต่ควรมองไปถึงอนาคตข้างหน้าและวางแผนเก็บเงินเพื่อเลี้ยงดูและส่งเสียลูกให้ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ ซึ่งคุณแม่ที่ไม่ได้ทำงานประจำก็อาจต้องมองหาวิธีสร้างรายได้จากการทำงานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวด้วยตนเอง ทั้งนี้การมีเป้าหมายในด้านการเงินและการทำงานเพื่อเป้าหมายดังกล่าวจะทำให้ แม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่จมปลักกับความทุกข์และจะสามารถยืนหยัดสร้างอนาคตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น ส่วนแผนด้านการเงินนั้นแนะนำให้แยกบัญชีสำหรับเงินเพื่อการดูแลลูกให้ชัดเจนไม่ปะปนกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อจะได้สามารถใช้จ่ายได้อย่างไม่ติดขัดในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับลูก โดยเฉพาะค่าเล่าเรียน […]

ปัญหาหนักใจคุณพ่อคุณแม่ จะปิดปกติไหมถ้า ลูก พูด ช้า

kidstarclub.net

สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ มักจะเป็นประจำ เมื่อลูกเจริญเติบโตถึงวัยประมาณ 1 ขวบครึ่ง มักจะมีคำถามจากคนรอบ ข้างประดังถั่งโถมเข้ามาว่า ลูกพูดแล้วหรือยัง จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ลูก พูด ช้า 1 ขวบครึ่งแล้ว ลูกยังพูดอะไรไม่ได้ จะถือว่าเป็นความผิดปกติหรือไม่ จะมีวิธีการใดที่ถือเป็น วิธี กระตุ้น ให้ ลูก พูด พร้อมกับสามารถพัฒนาการของลูก ให้เจริญเติบโตต่อไปได้ มาทำความเข้าใจกันว่า เมื่อ ลูก พูด ช้า จะมี วิธี กระตุ้น ให้ ลูก พูด พูดพร้อมทั้งเวลาที่เหมาะสม ที่ลูกจะเริ่มพูดนั้นจะเริ่มต้น ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ และเราจะสามารถช่วยเขาได้อย่างไร 1 ขวบครึ่ง ลูก พูด ช้า คือปัญหาด้านการพัฒนาการใช่หรือไม่  โดยทางการแพทย์เมื่อลูกเจริญวัยเข้าสู่วัย 1 ขวบเต็ม คุณหมอมากจะถามถึง การพัฒนาการของลูกว่า ลูกเริ่มพูดได้แล้วหรือยัง สำหรับการพูดของเด็ก ในอายุประมาณ 1 ขวบนั่น […]

เคล็ดลับคุณแม่กลับมาสวยอีกครั้ง กับเทคนิค ลด หุ่น หลัง คลอด เอาพุงออกไปจากชีวิตของคุณ

kidstarclub.net

สำหรับคุณแม่ทั้งหลาย การได้ดูแลสุขภาพของตัวเองหลังคลอด คือเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คุณแม่หลายต่อหลายควรปล่อยปละละเลย จนทำให้ตัวเองอ้วนพุงพลุ้ย ดูไม่สวยงาม ดังนั้นการมองหาเทคนิคการ ลด หุ่น หลัง คลอด จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณแม่ทั้งหลาย ควรใส่ใจค้นหา วิธี ลด พุง หลัง คลอด อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตัวเองจะกลับมามีสุขภาพดีอีกครั้ง ก่อนที่เราจะทำความรู้จักกับ เทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้ มามองหาสาเหตุกันว่า อะไรที่ทำให้เรายังคงอ้วนค้างอยู่ หลังจากที่เราคลอดลูกไปแล้วและเราจะทำอย่างไรที่จะ ลด หุ่น หลัง คลอด ให้กลับมาดีดังเดิมได้อีกครั้ง สาเหตุของการที่ต้อง ลด หุ่น หลัง คลอด เกิดจาก ความรักของแม่ นี่คือความเสียสละอันยิ่งใหญ่ ที่คุณแม่ได้มอบให้กับลูก ที่มาของกา รลด หุ่น หลัง คลอด เกิดจากการที่คุณแม่ ต้องทานอาหารมากเป็นพิเศษ เพื่อดูแลลูกน้อยที่อยู่ในท้อง จนต้องยอมสูญเสียรูปร่างเคยสวยงาม ประหนึ่งนางแบบกลายเป็นหมูตุ้ยตัวอ้วน ทางระหว่างที่ยังทุ่มท้อง จนถึงหลังจากคลอดไปแล้ว หลายต่อหลายคนไม่สามารถ ที่จะลดน้ำหนักลงมาได้อีก […]

คำถามโภชนาการคุณแม่ หลัง คลอด กิน อาหาร ทะเล ได้ ไหม มีคำตอบให้ที่นี่

kidstarclub.net

สำหรับการดูแล คุณ แม่ หลัง คลอด ถือเป็น หน้าที่ของคุณพ่อ ที่ต้องคอยดูแลสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ก็คืออาหารทะเลมีธาตุอาหารที่สำคัญต่าง ๆ มากมายที่มีประโยชน์ สำหรับคุณแม่และเด็กในท้อง หลัง คลอด กิน อาหาร ทะเล ได้ ไหม คือคำถามที่คุณแม่มือใหม่ทั้งหลาย รวมไปถึงคุณพ่อที่ต้องดูแลคุณแม่ให้รู้ เพราะในยุคเก่าดั้งเดิม จะถือว่าอาหารทะเลเป็นของแสลง ที่จะทำให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงมาก ค้นหาคำตอบกันว่า อาหารทะเลมีประโยชน์ สำหรับ คุณ แม่ หลัง คลอด หรือไม่อย่างไร อีกทั้งยังจะมีประโยชน์ต่อเด็กน้อย ที่กำลังเติบโตหรือไม่ ตอบคำถามคาใจ หลัง คลอด กิน อาหาร ทะเล ได้ ไหม มีคำตอบให้คุณที่นี่ สำหรับคุณแม่แดนใต้ คงจะมีคำถามคาใจเป็นอย่างมาก ว่า หลัง คลอด กิน อาหาร ทะเล ได้ ไหม ก็เพราะว่าในพื้นที่ภาคใต้อาหารส่วนใหญ่ จะเป็นอาหารทะเลเป็นประจำแล้ว […]

ตอบคำถามคาใจ ท้อง 2 เดือน มี เพศ สั ม พัน ได้ ไหม คุณหมอบอกได้

kidstarclub.net

คำถามที่เกิดขึ้นจากคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ก็คือว่าระหว่างการตั้งครรภ์นั้น จะสามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ถ้า ท้อง 2 เดือน มี เพศ สั ม พัน ได้ ไหม เป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ พะวงอยู่เป็นเสมอ เพราะหลายต่อหลายคนด้วยจากรูปลักษณ์สรีระ ของคุณแม่ที่ตัวเล็ก ทำให้ดูเหมือนว่า ยังไม่ได้ท้อง ก็เกรงว่าถ้าเกิดมีเซ็กตอนท้อง วิธี มี เซ็ก ตอน ท้อง โดยที่ยังไม่รู้จะมีผลกระทบ ต่อลูกน้อยในท้องหรือไม่อย่างไร สำหรับเรื่องนี้คุณหมอ มีคำตอบให้กับทุกคน เพื่อที่จะได้สบายใจได้ว่า ถ้าอยากจะมีเพศสัมพันธ์กัน ตอนขณะที่คุณแม่ท้องน้องน้อยอยู่นั้น จะสามารถทำได้หรือไม่ และมีวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ท้อง 2 เดือน มี เพศ สั ม พัน ได้ ไหม คำถามที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่อยากรู้ หลายๆครั้งจะมีคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ เข้ามาปรึกษาคุณหมออยู่เป็นประจำ ผมไม่รู้มาก่อนว่าภรรยาตัวเองท้อง และเมื่อคุณหมอแจ้งว่า ภรรยาท้องได้ 2 เดือนแล้ว คำถามก็คือ […]